Tips för hållbara löften

När du sätter mål, avger ett löfte, eller bestämmer dig för någonting, kommer här några punkter som är viktig att ha med sig:

(Här kommer en sammanfattning för dig som inte har tillgång till artikeln i SLA @skaraborgs_allehanda)

🦋 Känn efter, vad är viktigt på riktigt för just DIG? (Lägg inte värde i vad andra, eller normen, tycker du ska ha för mål)
🦋 Gå in i upplevelsen av att redan vara där. Vad ser du? Känner? Hör? … när du är i mål.
🦋 När du tänker på målet ska det kännas lustfyllt/attraktivt. (Annars är det inte rätt mål just nu för dig-känn då efter igen)
🦋 Sätt realistiska, nåbara mål på rätt nivå. Dela upp målen till mindre milstolpar.
🦋 Självkärlek. Peppa och stötta dig själv på vägen. (Bjud inte in självkritiken)
🦋 Gör målet mätbart- Hur vet du att du är i mål?
🦋 Tidsbestämt. När vill du vara framme.

Se vägen fram som en utforskande utvecklings-resa och tro på dig själv!

Lycka till!

#mentaltränare #coaching #mål #nyårslöften #2023 #mentalcoach #icfcoach #holistiskhälsa

#självkärlek#tipsfråncoachen #betruebeyou #viktigtpåriktigt