UTBILDNING

För friskare företag
& Hälsomedvetet ledarskap

För Friskare Företag

När människorna mår bra,
går företaget också bra.

Vår kraftfulla hälsosatsning för hållbara medarbetare är nästa steg för ert företags välbefinnande. Nästa program startar i oktober 2024 i Skövde och är utformat för att stärka er personal under sex månader.

Genom att investera i hälsa kan ni uppnå flera fördelar: minskad sjukfrånvaro och ökad frisknärvaro, resursstarka medarbetare med förbättrat självledarskap samt en ekonomisk vinst genom ökad effektivitet.

Resultat från tidigare program
 • 24,1% minskad korttidsfrånvaro pga sjukdom. De arbetsplatser som inte hade fått en insats under samma period hade ökat sin korttidsfrånvaro.
 • Kostnad för programmet betalades sig innan programmet avslutades.
 • Bättre kondition, ökad energi för deltagarna.
 • Bättre samarbeten och sammanhållning i arbetsgruppen.
 • Ökad arbetsglädje och motivation.
 • Ett stärkt självledarskap.
Programmets innehåll

Under 20 veckor utbildar, coachar och inspirerar vi era medarbetare mot beteendeförändringar och en hälsosam livsstil, som håller på lång sikt!

 

 • Workshop – Uppstart!
 • 4 st utbildande workshops
 • 5 st beteendeförändrande gruppcoaching
 • 4 st individuell coaching
 • Rörelseglädje
 • Yinyoga för återhämtning
 • Workshop – Avslut och fira!
 • Uppföljning 3 mån efter avslutat program
För vem?

Hälsoprogrammet är för medarbetare som:

 • Har mycket korttidsfrånvaro.
 • Har hälsoproblem som exempelvis övervikt, orkeslöshet, stressymptom, mental ohälsa som nedstämdhet, eller av annan anledning inte mår bra.
 • Saknar kunskap och motivation till att göra livsstilsförändring på egen hand.
 • Är redo för att påbörja en förändring för en bättre hälsa.
För friskare företag,hälsomedvetet ledarskap,resursstarka medarbetare,självledarskap

Vi är stolta över att vara er hälsopartner för ett friskare företag. Kontakta oss idag för att ta det nästa steget mot välbefinnande och framgång på er arbetsplats.

Pernilla Stoor & Hanna Gånedahl, era hälsokonsulter

Hälsomedvetet ledarskap

När människorna mår bra,
går företaget också bra.

Välkommen till vår Arbetsmiljöutbildning: Hälsomedvetet Ledarskap! Vår utbildning ger en stabil grund för att bygga hållbar hälsa för medarbetare, arbetsgrupper och företag.

För vem?

Utbildningen passar dig som vill:

 • Minska stress och sjukskrivningar på företaget.
 • Stärka hälsan hos både chefer och medarbetare.
 • Ge ledare och chefer verktyg för att stötta medarbetare i ohälsa.
 • Skapa en hälsomedveten kultur på företaget.
Innehåll

Vår utbildning kombinerar teori med forskning inom områdena hjärna, lycka, hälsa och stress, med kraftfulla övningar och reflektioner. Du kommer att lära dig om stresshantering, helhetshälsa, självledarskap, coachande och hälsomedvetet ledarskap, samt att identifiera tidiga signaler på ohälsa och använda effektiva samtalsverktyg.

Utbildningens Omfattning:

 • En heldag (kl. 9–16)
 • Eget arbete (ca 8 timmar)
 • En digital uppföljningssession (1,5 timmar)
Resultat från tidigare program

På lång sikt leder denna insats till ökad närvaro och minskad sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Genom ett stärkt självledarskap och ökad medvetenhet om det personliga välmåendet hos cheferna, sprids en positiv effekt till övriga medarbetare. Cheferna får verktyg att uppmärksamma signaler på stress och ohälsa hos sina medarbetare, vilket skapar en atmosfär av lugn, trygghet och glädje på arbetsplatsen. Detta resulterar i ökad effektivitet och minskade kostnader för sjukfrånvaro på sikt.

För friskare företag,hälsomedvetet ledarskap,resursstarka medarbetare,självledarskap

Sagt av tidigare deltagare

 

“I en svår tid i livet har programmet räddat mig.”

Sagt av tidigare deltagare

 

“Förra hösten var jag sjuk 6 veckor, den här hösten var jag sjuk 2 dagar.”

Sagt av tidigare deltagare

 

“Min depression är borta nu.”

Sagt av tidigare deltagare

 

“Min kondition och hälsovärden har förbättrats betydligt!”

Sagt av tidigare deltagare

 

”Jag har tro på mig själv och att allt är möjligt. Viktigt att ta hand om mig själv för att orka och må bra både privat och på jobbet.”