Stora företag som vill ge coaching till sina anställda, behöver många coacher!

Därför ingår jag nu i det glada och professionella SUMO-Teamet. Vi på Sumo Business Development AB är coacher och verksamhetskonsulter som stöttar bolag, organisationer och individer i deras utveckling. Vårt breda team av seniora och kompetenta konsulter över hela Sverige skapar trygghet för dig som kund i vår leverans.

Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa dig på www.sumoteam.com