För Friskare Företag

För Friskare Företag

Ett kraftfullt hälsoprogram för välmående, hållbara och resursstarka medarbetare.

Nästa program startar våren 2024 i Skövde

INTRESSEANMÄLAN

För ett friskare företag

Vi är er hälsopartner som utbildar, coachar och stärker er personal mot högre nivåer av hälsa under 6 månader, vilket rustar dem med verktyg för att må bra och leva hållbart på lång sikt.  Du i ledande position kan göra mer av det du är bäst på. Vi älskar att göra skillnad och vi vet att denna satsning genererar både mer tid, pengar och glädje tillbaka till företaget för att:

 • Ökad sjukfrånvaro leder till stora förluster ekonomiskt och resursmässigt för företag.
 • En hållbar, välmående och resursstark medarbetare bidrar till en god arbetsmiljö och företagets utveckling.
 • En genomsnittlig fyrfaldig vinst på den investerade summan kan förväntas av hälsofrämjande program (Källa: Johansson & Johrén, 2007)
 • Med vårt förebyggande hälsoprogram hjälper vi er som organisation att arbeta för God hälsa och minskad ojämlikhet, två av de globala målen. Där beskrivs att god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling (Källa: UNDP)

Resultat

Hälsoprogrammet ger era medarbetare ökad mental, känslomässig och fysisk hälsa, vilket leder till:

 • Minskad sjukfrånvaro, ökad frisknärvaro.
 • Resursstarka medarbetare.
 • Stärkt självledarskap och förmåga att ta eget ansvar i välmående.
 • Ökad kunskap och medvetenhet om sin egen hälsa.
 • Bättre val och hälsosamma rutiner.
 • Ekonomiskt vinst för företaget pga mindre sjukfrånvaro och ökad effektivitet

Målgrupp

Hälsoprogrammet är för medarbetare som:
 • Har mycket korttidsfrånvaro.
 • Har hälsoproblem som exempelvis övervikt, orkeslöshet, stressymptom, mental ohälsa som nedstämdhet, eller av annan anledning inte mår bra.
 • Saknar kunskap och motivation till att göra livsstilsförändring på egen hand.
 • Är redo för att påbörja en förändring för en bättre hälsa.

Programmets innehåll

Under 20 veckor utbildar, coachar och inspirerar vi era medarbetare mot beteendeförändringar och en hälsosam livsstil, som håller på lång sikt!

 • Workshop – Uppstart!
 • 4 st utbildande workshops
 • 5 st beteendeförändrande gruppcoaching
 • 4 st individuell coaching
 • Rörelseglädje
 • Yinyoga för återhämtning
 • Workshop – Avslut och fira!
 • Uppföljning 3 mån efter avslutat program

Resultat från tidigare program

 • 4,1% minskad korttidsfrånvaro pga sjukdom (De arbetsplatser som inte hade fått en insats under samma period hade ökat sin korttidsfrånvaro)
 • Kostnad för programmet betalades sig innan programmet avslutades.
 • Bättre kondition, ökad energi för deltagarna
 • Bättre samarbeten och sammanhållning i arbetsgruppen
 • Ökad arbetsglädje och motivation
 • Ett stärkt självledarskap

Sagt av tidigare deltagare

“I en svår tid i livet har programmet räddat mig.”
“Förra hösten var jag sjuk 6 veckor, den här hösten var jag sjuk 2 dagar.”
“Min depression är borta nu.”
“Min kondition och hälsovärden har förbättrats betydligt!”
”Det har gett en stor förståelse för vad rörelse och näring har för vikt i mitt liv.”
”Jag har tro på mig själv och att allt är möjligt. Viktigt att ta hand om mig själv för att orka och må bra både privat och på jobbet.”

 

Er hälsopartner för ett friskare företag   

 

Pernilla Stoor
Mental tränare, professionell coach, hälsokonsult
Stoor Framgång och Hälsa
Hanna Gånedahl
Hälsokonsult, föreläsare, yogalärare
Gånedahl Innovation AB

Skicka intresseanmälan: