Coach och Hälsoprogram Företag

Coach- och Hälsoprogram

För chefer, ledare och medarbetare

Ett program som kraftfullt stärker självledarskapet, mental och fysisk hälsa

samt förebygger stress.


Resultat

Ju bättre vi mår, ju bättre resultat har vi möjlighet att skapa! Är människorna på företaget i balans och i sin fulla kraft ökar glädje, engagemang och kreativitet, både yrkesmässigt och privat. Alla blir vinnare.

Coach och Hälsoprogrammet

Med professionell coaching och hälso-vägledning får deltagaren göra en djupdykning i sitt inre och yttre för att bli medveten om och förstå sina tankar, behov, hinder, drivkrafter, känslor och beteenden. Med de värdefulla insikterna sätter vi upp riktning/mål och steg att ta på vägen. Coachen ger ett fullständigt stöd och tror till 100% på att deltagaren kommer nå sina mål.

Om önskan finns, ges hälsovägledning kring hjärnans och våra fysiologiska behov, och deltagaren får en individuell plan för att öka sin hälsa på bästa sätt utifrån sin egen hälsosituation.

Ett kraftfullt program när…

…Chefen/Medarbetaren vill nå sin fulla potential!

…Chefen/Medarbetaren känner sig nedstämd och/eller stressad och vill lära sig hantera det.

…Chefen/Medarbetaren vill bli bättre på att leda sig själv och få verktyg för att nå dit.

…Chefen/Medarbetaren vill strukturera tankarna kring att eventuellt byta tjänst/arbetsgivare eller spår i livet.
…Chefen/Medarbetaren vill öka sin glädje, sitt engagemang samt prestera och må bättre i livet i stort.

Upplägg

Vi vill bygga friska, starka och hållbara människor på lång sikt. På riktigt. För att nå dit har vi ett startprogram på 10 sessioner (ca 1h per tillfälle) som löper under 9–12 månader.

För mer information och frågor, skriv till Pernilla nedan eller ring på 0708 825403

 

Sagt om Pernillas coaching

”Pernilla är skarp och läste av mig bra. I min yrkesroll har jag blivit smartare kring strategier och personalhantering. Som person ger jag mig mer egen-tid, är lugnare, mår bättre och har en mycket större förståelse för mina egna behov. ”Stoor-processen” 🙂 var mycket bra!”
– Mark Van der Weegen, VD

”Coachingen ger jag 5 av 5! Den har hjälpt mig extremt mycket med att hitta mig själv och mina styrkor, och att ta livets svängar på rätt och bästa sätt.”
– Martina A

”Oavsett hur mycket du kan om dig själv, andra eller bra metoder – så kommer du enklare och snabbare fram med en duktig coach som Pernilla.”
– Christer Bratt, Civilingenjör 

Skicka intresseanmälan: